Anna Sporyszkiewicz – radna miasta Sosnowca

Nazywam się Anna Sporyszkiewicz i jestem radną miasta Sosnowca.

Moje propozycje dla miasta:

  • Uchwalenie przez Radę Miejską Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Sosnowca. Stworzenie tego dokumentu dawałoby szansę na uporządkowanie własności terenów zaniedbanych (bezprawnych właścicieli) i zagospodarowanie tzw. „terenów niczyich”.
  • Sprawić, by Sosnowiec był miastem bez barier architektonicznych. Konieczne jest zmniejszenie ilości przejść podziemnych (i nadziemnych). Miasto powinno stać się przyjazne dla osób niepełnosprawnych i starszych oraz dla poruszających się z małymi dziećmi (na wózkach).
  • Stworzenie na terenie Sosnowca komunikacji miejskiej przyjaznej mieszkańcom (wygodne wiaty przystankowe, oświetlone, z czytelnymi, odpowiednio umieszczonymi rozkładami jazdy). Dworzec autobusowy na ul. Mościckiego lepiej wykorzystany i przystosowany dla pasażerów (rozkład jazdy i przystanki umieszczone pod wiatą).
  • Przybliżenie Siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych wyborcom. W ciągu kilkunastu lat lokale wyborcze zmieniały swoje adresy i obecnie mieszkańcy mijają „nowsze” lokale wyborcze głosując dużo dalej (Okręg III, Środula. Mieszkańcy z ulicy Witkiewicza mijają lokal wyborczy w Przedszkolu na ul. Witkiewicza i głosują w SP 16 ul. Okrzei. Mieszkańcy z ul. Matejki głosują w Przedszkolu na ul. Witkiewicza, a z ul. Frankiewicza i Podmokłej głosują w Szkole Podstawowej nr 16). Mieszkańcy nie chcą daleko chodzić i nie biorą udziału w wyborach.